எழுதப்படாத வலிகள் – ஒலிக்காத இளவேனில்

  • இரா.மோகன்ராஜன்

Picture 902Picture 903

Courtesy: Kalachuvadu, May 2013

Full Article: posted in Keetru.com :

“போர் ஒன்றைச் சிறப்பாகச் செய்து முடிக்கும் என்றால், அது, பேரழிவின் சாம்பலைக் குவித்து வைப்பதைத் தான் சொல்லவேண்டியிருக்கும்.”

Advertisements